Regrese psychická

regrese psychická – (z lat. regredere = jít zpět) – jeden z tzv. obranných mechanismů, který vystupuje jako reakce na frustraci ve funkci tzv. obrany ega, resp. vnitřní psych. integrity. J. A. Rycroft (1977) vymezuje r. jako návrat k časnějšímu stavu nebo způsobu fungování. Spolupracovníci K. Lewina R. G. Baker a T. Dembová ukázali, že pětileté děti frustrované odnětím atraktivních hraček vykazovaly bezprostředně potom sestup na nižší vývojovou úroveň chování dětí asi tříletých (neschopnost konstruktivní hry, výtvarné „mazanice“ atd.). R. se tedy projevuje snížením vývojové úrovně psych. reakcí, infantilizací, primitivizací chování. U dospělých se r. projevuje často jako „útěk k mamince“ (alegoricky i doslova). Návrat do rané fáze bezpečí je považován za jeden druh r. a je nazýván retrogresivním chováním (retrogressive behavior). Druhý typ r., primitivizace, se vyznačuje výše uvedeným sestupem na vývojově (kval.) nižší úroveň chování. Fenomén r. prokázal experimenty na krysách O. H. Mowrer (1970) a experimenty na lidech R. S. Lazarus (1966). R. se projevuje nejen snížením úrovně činností intelektu, ale i snížením úrovně emociálních reakcí a soc. postojů (A. Fraczek a M. Kofta, 1975).

regression régression Regression regressione

Literatura: Toman, W.: Dynamik der Motive. Wien, Frankfurt/M. 1954.

Milan Nakonečný