Revolta

revolta – (z fr. révolte = vzpoura) – projev rozhodného odporu, popř. vzpoura, zpravidla však menšího rozsahu a intenzity. Pojem r. lze užít v jakékoli věcné souvislosti (etymologicky vznikl ze stejného základu jako pojem revoluce).

revolt révolte Revolte rivolta

Literatura: viz revoluce.

Jaroslav Krejčí