Satan

Satan – (z hebr. ha-satan = odpůrce, biblický ďábel, vůdce z nebe svržených andělů, který se stal „knížetem tohoto světa“) – personifikace zla, protipól Boha, bájná bytost ovládající peklo (viz ráj a peklo), nazývaná též ďábel. V bibli je S. ztotožňován s hadem, který svedl pramáti Evu. Podle pozdějšího židovství je pravé jméno S. Samael a nazývá se též Lucifer. Ve smyslu odpůrce vystupuje v různých dualistických náb. systémech jako „negativní bůh“, jako protivník „boha dobra“ (výrazně zvl. v manicheismu a pársismu). Podle G. Zachariase (1964) se na základě tohoto dualismu proniknuvšího do křesťanství vyvinul satanismus, v němž S. vystupuje jako výraz protestu a současně i kompenzace křesťansko-církevní tradice.

Satan Satan Satan Satana

Milan Nakonečný