Segment rodu

segment rodu – (z lat segmentum, z secare = sekat) – taková část rodu, jejíž členové se považují za potomky téhož společného předka. Rozšířený rod, který tvoří několik následných generací a jehož členové jsou schopni definovat svůj genealogický vztah k rodovému předku, se může v případě soc. potřeby dělit na jednotlivé segmenty. Platí, že s.r. se vždy nalézá v genealogickém stromu na úrovni bezprostředně nižší, než je úroveň posledního společného předka všech s.r. Segment představuje rodovou skupinu, která je ze soc. hlediska autonomní jednotkou. Tivové ze střední Nigérie představují typický případ segmentární organizace početného rodu. Rod vytváří pyramidální strukturu segmentů, ale stromové členění není mechanické, nýbrž střídá vzájemně segmenty, které jsou vůči sobě v soc. opozici a mezi kterými jsou vztahy solidarity. Složitá struktura s.r. definuje u Tivů zároveň prostorové rozmístění rodu a vztahy každého segmentu k půdě, navíc také určuje směry možných sňatků.

segment of the line segment de la ligne Familiensegment segmento della famiglia

Literatura: Bohannan, L. a P.: The Tiv of Central Nigeria. London 1953; viz též rod.

Zdeněk Justoň