Rod

rod – skupina osob, které se považují za potomky společného předka a mezi kterými existují genealogické vztahy. R. je zákl. organizační jednotka pokrevního příbuzenství. Rodová organizace převládá všude tam, kde společnost není podrobena centrální moci a kde jsou příbuzenské vztahy základem tvorby lokálních skupin a jejich kolekt. života. Podle toho, zda zákl. genealogické vztahy se přenášejí z jedné generace na druhou po mateřské nebo otcovské linii, rozlišují se rody matrilineární a patrilineární (viz matrilinearita a patrilinearita). Jestliže pravidla rodových genealogických vztahů souhlasí s pravidly usídlení (viz matrilokalita a patrilokalita), pak představuje r. zároveň uzavřenou lokální jednotku (tzv. primární skupinu), v opačném případě je r. prostorově rozptýlen a schází se u příležitosti rodových slavností. Minimální r. je taková skupina jednotlivců, jejíž hlavou je otec. Rozšířený rod, který zahrnuje několik generací, se může dělit na segmenty. Od klanu se rod liší tím, že má prokazatelného lidského předka, ke kterému má každý potomek jednoznačně definovaný genealogický vztah.

kin, sibs famille, descendance, dynastie Geschlecht stirpe, lignaggio

Literatura: Murdock, G. P.: Social Structure. New York 1949; Service, E. R.: Primitive Social Organization. New York 1962.

Zdeněk Justoň