Matrilokalita

matrilokalita – (z lat. mater = matka; localis = místní) – pravidlo usídlení manželů, které jim předepisuje žít v lokální skupině rodičů manželky. Teor. existuje 7 možností usídlení novomanželů, z nichž nejrozšířenější jsou m., patrilokalita a avunkulokalita. V případě m. rozhodující osobou, která určuje, kam se přestěhují manželé po sňatku, je matka. V případě avunkulátu je touto osobou bratr matky, strýc z matčiny strany, jehož soc. úloha je význ. především v systému matrilinearity. U některých společností dochází ke střídání usídlení: např. v záp. Africe bývá zvykem, že se novomanželé usídlí společně s rodinou ženy, ale po narození prvního dítěte se odstěhují k rodině muže. Pravidlo m. může, ale nemusí platit zároveň s pravidlem matrilinearity. Usídlení u strýce z matčiny strany se obvykle aplikuje v případě sňatku s jeho dcerou; tento sňatek patří mezi nejznámější případy tzv. preferenčního sňatku.

matrilocality matrilocalité Matrilocal matrilocalità

Literatura: viz příbuzenství pokrevní.

Zdeněk Justoň