Sféra geografická

sféra geografická viz geografie, prostředí geografické