Sféra krajinná

sféra krajinná viz geografie, prostředí geografické