Skupina členská

skupina členská – vlastní společenská skupina, ta, do níž člověk náleží (angl. in-group). Rozlišení členských a nečlenských skupin (out-groups), původně přesněji skupin vlastních a skupin cizích, zavedl do s-gie W. G. Sumner, význ. představitel am. spencerianismu. Jeho původní představa o s.č. a nečlenských se zakládala na tom, že lidé si o svých vlastních skupinách vytvářejí pozitivnější hodnocení než o skupinách vnějších, nečlenských, že jsou s nimi silně identifikováni a že mezi členskou a cizí skupinou je obvykle vztah reálné nebo potenciální hostility. Koncept in-groups a out-groups byl Sumnerem rozpracován v souvislosti s jeho s-gicko-etnografickou analýzou tzv. folkways, obyčejů, mravů a zvyků, zvl. u preliterárních společností. Vztahy v in-groups, což se někdy nevhodně překládá jako „my-skupina“, charakterizuje podle Sumnera vysoká skupinová koheze, soudržnost. Vzájemné vztahy mezi in-groups a out-groups jsou určeny etnocentrismem, tj. sklonem lidí hodnotit vnější svět prizmatem kult. standardů vlastní soc. skupiny a zejména vlastního etnika. Odtud také podle Sumnera vyplývá meziskup. hostilita. Koncepce členských a cizích skupin byla později samozřejmě značně modifikována, zejm. zbavena svého původního soc.-darwinistického ladění. Avšak teprve v souvislosti s rozpracováním koncepce referenčních skupin ve 40. l. se prokázalo, že vztah mezi členskou a cizí skupinou může být i zásadně jiný než nepřátelský nebo indiferentní. Dnes se již původní rozlišení in-groups a out-groups prakticky nepoužívá, ukázalo se však jako funkční při tvorbě některých teorií, zejm. teorie dogmatické osobnosti, zmíněných referenčních skupin atd. V literatuře se jako synonyma pro in-group a out-group používá někdy také pojmová dvojice vnitřní a vnější skupina.

in-group in-group Mitgliedergruppe gruppo di appartenenza

Literatura: Sumner, W. G.: Folkways. A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs and Morals. Boston 1906.

Miloslav Petrusek