Skupina kontrolní

skupina kontrolní viz experiment, výzkum kontrolní