Služby

služby – z ekon. hlediska činnosti, které jsou spotřebovávány ve stejném čase, v němž probíhají. Užitečný efekt vytvářejí bezprostředně svým průběhem a nemají materiálního nositele. Mezi aktivity tohoto typu patří doprava a spoje, bankovnictví, pojišťovnictví, turistické služby, reklama, zpracování dat, zábavní průmysl, zdravotnictví aj. Hospodářský sektor označovaný jako s. či hospodářský sektor terciární a kvaternární se obvykle vyznačuje vysokou pracovní náročností. V současnosti hraje stále významnější úlohu v nár. ekonomikách vyspělých zemí i v mezinár. obchodě a podílí se v převážné míře na zaměstnanosti. Pro určité účely lze dokonce podíl zaměstnaných v terciárním sektoru, tj. ve službách, považovat za kritérium vyspělosti společnosti. Roste rovněž váha s. v tvorbě GNP, i když, jak ukázaly zkušenosti ze SRN, podstatně pomaleji než zaměstnanost. Problémem vyspělých společností jsou explozívně rostoucí mzdy ve s., zvl. ve veř. s. Protože tyto s. (zdravotnictví, školství apod.) nelze často na rozdíl od průmyslové výroby racionalizovat, dochází k paradoxní situaci, kdy potřeba rozšířit s. není doprovázena poptávkou po pracovních silách, spíše naopak.

services services Dienstleistungen servizi, servizio

Literatura: Samuelson, P. A.Nordhaus, W. D.: Ekonomie. Praha 1991.

Milan Sojka