Sociální budoucnost

Sociální budoucnost (1920)

Čtrnáctidenní periodikum s podtitulem „Časopis pro otázky kulturního, veřejného a hospodářského života“ začal vydávat B. Hromádka v nakladatelství Zmatlík a Palička v Praze, jeho intencí bylo propagovat tzv. trojčlennost sociálního programu. Vedle hospodářských reforem mělo docházet také k reformám v oblasti politiky a práva, které by braly ohled na „potřeby lidské“, a k duchovně-kulturním reformám, jež by vedly k vybudování „duchovně oporných sil [lidského] nitra“. Hromádkovi se nicméně podařilo vydat pouze jediné dvojčíslo časopisu (1920, 1–2), naplněné krátkými, převážně proklamativními texty.

Zdeněk R. Nešpor