Sociální péče

Sociální péče (1919–1922)

Sociální péče 01.jpg

Populárně orientovaný časopis věnovaný aktuálním sociálním problémům, společně vydávaný Zemskou komisí pro péči o mládež, Sdružením pracovníků sociální péče, Československou ochranou ženských zájmů a dalšími organizacemi. S podtitulem „Revue věnovaná otázkám humanitním“ vycházel v Praze u O. Janáčka, redaktorem byl Antonín Holzbach. Ačkoli měl časopis vycházet častěji, v prvním roce vyšlo jen pět čísel a druhý ročník se „protáhl“ na roky 1920–1922 (celkem vyšlo také pět čísel). Kromě krátkých článků a úvah časopis přinášel přehled informací o změnách v sociální péči, věstník vydavatelských organizací a zprávy o fungování Československého červeného kříže.

Zdeněk R. Nešpor