Sociální práce

Sociální práce (1920–1931, 1936–1938)

Sociální práce 01.jpg

„Časopis pro sociální politiku, národohospodářství, ochranné zákonodárství dělnické, statistiku a přehled dělnického hnutí doma i v cizině“, jak zněl podtitul, vydávala Československá obec dělnická v Praze jako měsíčník (někdy docházelo ke spojování čísel). Redaktorem byl Alois Tučný (1920–1931) a L. Votický (1936–1938), v některých ročnících byl uváděn redakční kruh, jindy hlavní spolupracovníci, vesměs z okruhu Josef Bílý, František Buříval, Jaroslav Harna, Rudolf Laube, Ferdinand Šťastný, Rudolf Teltšík, Bohuslav Vrbenský. Sociální práce vycházela v letech 1920/21 – 1930/31 (1.–9. ročník) a 1936–1938 (10–12. ročník), z posledního ročníku vyšlo jen osm čísel.

Sociální práce přinášela krátké informativní články z oblastí svého zájmu, v úplnosti vytyčených podtitulem časopisu, dále politické, sociální a ekonomické rozhledy, včetně zahraničních, a (komentované) návrhy zákonů a vládních nařízení. Informace byly prezentovány v souvislosti s levicovou odborářskou politikou, kterou časopis hájil, s výjimkou právních a sociálněorganizačních komentářů přitom nedosahovaly úrovně odborných statí.

Zdeněk R. Nešpor