Sociální práce / Sociálna práca

Sociální práce / Sociálna práca (1998–)

Sociální práce 01.jpg

Časopis s podtitulem „Odborná revue pro sociální práci“ začalo v roce 1998 vydávat Národní centrum pro rodinu v Brně, od roku 2002 jej vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci s podtitulem „Časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci“. V letech 2000–2001 časopis nevyšel. Sociální práce / Sociálna práca vychází jako čtvrtletník s tematicky zaměřenými čísly, kromě odborných studií obsahuje také aktuální oborové informace, rozhovory, pohledy z praxe, studentské práce, recenze a zprávy. Některé akademické příspěvky mají relevanci pro sociologii. Šéfredaktorem je Libor Musil.

Zdeněk R. Nešpor