Sociální rozhledy

Sociální rozhledy (1925–1930)

Sociální rozhledy 01.jpg

Časopis s podtitulem „Revue pro otázky sociální, hospodářské, kulturní a státovědecké“ byl „odpovědí“ římskokatolických náboženských sociologů (nejvýznamnější z nich byl Bedřich Vašek) na problémy moderní doby a jejich pokusem o prosazení vlastních názorů na poli sociální politiky. Tiskl kratší úvahy a eseje z oblasti politologie a sociální politiky, jen výjimečně dosahující úrovně odborných akademických statí, recenze a zprávy. Vycházel čtyřikrát ročně, vydavatelem byl Výkonný výbor Československé strany lidové v Brně, redaktorem Bedřich Vašek (redakci fakticky vedl poslanec Ladislav Daněk).

Zdeněk R. Nešpor