Sociální snahy

Sociální snahy (1921–1940)

Sociální snahy 01.jpg

Měsíčník s podtitulem „List soukromých úředníků a zřízenců věnovaný otázkám sociální péče“ vydával Svaz úředníků nemocenských pokladen (dočasně také Miroslav Grégr), redaktory byli Josef Kafka (1921–1931) a Jan Holub (1932–1940). V období protektorátu časopis zanikl a již nebyl obnoven. Sociální snahy zprvu přinášely především aktuální informace a úvahy o sociálním a nemocenském pojištění, za jejichž rozšíření časopis bojoval, informace o změnách sociálněprávních ustanovení, úřadovnách příslušných institucí a judikatuře. Postupně přibývalo přehledových informací ze zahraničí, odborných sociálněprávních studií a také popularizačních článků o nových léčebných a hygienických postupech. V posledních ročnících časopisu došlo k jistému snížení objemu sociálněprávní problematiky (a příslušných metod), které bylo kompenzováno větším zájmem o oblast prakticky pojatého sociálního výzkumu.

Zdeněk R. Nešpor