Sociologica

Sociologica (1969)

Sociologica 01.jpg

Časopis Sociologica začali vydávat olomoučtí sociologové v rámci pokusu o etablování výuky sociologie a sociologického výzkumu na Pedagogické fakultě Palackého univerzity v Olomouci na sklonku šedesátých let. Mělo se jednat o standardní vědecký časopis vycházející dvakrát ročně, od druhého ročníku dokonce čtyřikrát ročně, šéfredaktorem se stal Ferdinand Koudelka. Po prvním ročníku (dvou číslech) byl časopis nicméně z úřední moci zastaven a české sociologii celkově přinesl spíše ukázku osobního nadšení a nasazení pro věc, která z odborného hlediska zůstala nanejvýš v zárodku, než trvalejší akademickou hodnotu.

Literatura:

Ferdinand Koudelka: „Česká sociologie na Palackého univerzitě v Olomouci v letech 1962–1970.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40, 2004, 5: 623–630.

Zdeněk R. Nešpor