Sociologie empirická

sociologie empirická – (z řec. empeiria = zkušenost) – zaměření, způsob pěstování sociologie vyznačující se důrazem na empirický výzkum, na fakta a smyslová data, často zároveň potlačením významu teorie (v krajní poloze s.e. fetišizuje výzk. metody a techniky a je zcela ateor.). Hist. se s.e. někdy ztotožňuje s obdobím empiricismu v s-gii, se snahou o nápodobu přír. věd, soustředěním pozornosti na dílčí problémy a opomíjením celospol. otázek. Také jí bývá přisuzována nevývojovost, statičnost. Někdy se za s.e. považuje část badatelské práce v s-gii zahrnující zkoumání konkrétních spol. jevů a problémů pomocí empir. výzkumu. Jejím cílem je orientační popis zkoumaných jevů i verifikace hypotéz (viz též fáze výzkumná, výzkum terénní).

empirical sociology sociologie empirique empirische Soziologie sociologia empirica

František Zich