Výzkum terénní

výzkum terénní – též terénní šetření, field study – termíny používané buď jako synonyma empirického výzkumu, nebo pro označení terénní fáze empir. výzkumu (viz terén výzkumný), též ve smyslu výzkumu v přirozených podmínkách v opozici vůči experimentálnímu šetření, spec. vůči tzv. laboratornímu experimentu, resp. ve smyslu terénní práce (field work). Někdy se v.t., a spíše ještě jeho uvedená synonyma, spojují s case study a s přímým pozorováním. V tomto smyslu je typický zejm. pro soc. a kult. antropologii. V.t. lze také charakterizovat podle vazeb na teor. bázi a z tohoto hlediska rozlišit explorativní výzkum, soustřeďující se na vyhledávání vztahů mezi sledovanými proměnnými, a konfirmační výzkum, který ověřuje předem zformulované hypotézy (viz též výzkum verifikační).

field study (research) recherche sur le terrain (de terrain) Feldforschung ricerca sul campo

Literatura: viz metodologie sociologická.

Václav Forst