Soutěživost

soutěživost viz kompetice, konkurence