Společnost samoobslužná

společnost samoobslužná – překlad angl. pojmu „self-service society“, který formuloval J. I. Gershuny v polemice s konceptem postindustriální společnosti jako společnosti služeb (service-society) D. Bella. Na základě analýzy časových řad výdajů na spotřebu Gershuny demonstroval, že myšlenka „service-society“ je mýtus a trend naopak směřuje od výdajů na služby k výdajům na zboží. Místo nákupu služeb lidé využívají produkty získané na trhu a služby produkují vlastními silami přímo v domácnosti. Tím dochází mezi jednotlivými ekon. sektory k posunům formálním, neformálním a domácím a roste význam domácí práce.

self-service society société à libre-service Selbs-Dienstleistungsgesellschaft società di self-service

Literatura: Gershuny, J. I.: After Industrial Society? The Emerging Self-Service Economy. London 1978.

Zuzana Miková