Stát moderní

stát moderní – ve specif. významu polit. organizace spojená s určitým územím, vybavená státní suverenitou, disponující diferencovaným státním aparátem, v níž správu a soudnictví obstarává odborně školená byrokracie. Pojm s.m. zavedl do s-gie v r. 1926 R. M. MacIver. Rozšířil se i do právní vědy a dnes je diskutován zejm. v souvislosti se znovuoživením zájmu o tzv. právní stát. Ačkoliv z MacIverovy koncepce není úplně jasné, kdy s.m. vlastně vzniká, zdá se nepochybné, že je i podle jeho představy spojen s buržoazními revolucemi, které se tak stávají rozhodujícími dějinnými mezníky, protože vlastně určují jednou provždy zákl. podobu státu. Právní stát je z tohoto hlediska pouze dovršením vývoje s.m., který není myslitelný bez garantovaných občanských práv a jehož vývoj je možný jen evolučními formami.

modern state État moderne moderner Staat Stato moderno

Literatura: MacIver, R. M.: The Modern State. New York 1926.

Miloslav Petrusek