Statistika

Statistika (1962–)

Statistika 01.jpg

Časopis s názvem Statistika a kontrola nahradil dříve vycházející Statistický obzor po sloučení Státního úřadu statistického a Ústřední komise lidové kontroly do Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky (1961). S novým číslováním ročníků začal vycházet od roku 1962 jako měsíčník vedený F. Herbstem, fakticky přitom výrazněji navazoval na dosavadní Statistický obzor než na druhý sloučený časopis Kontrola. Spojení časopisů se nicméně neosvědčilo, proto byly po dvou letech opět rozděleny na ekonomicko-statistický měsíčník Statistika a čtrnáctideník Lidová kontrola. Státní (později Federální, resp. po rozdělení Československa Český) statistický úřad se opět osamostatnil v roce 1967 a zůstal vydavatelem nového časopisu Statistika až do současnosti (od roku 2004 vychází 6 x ročně). V současnosti je předsedkyní ediční rady Stanislava Hronová.

Statistika s podtitulem „Ekonomicko-statistický časopis“ přináší zejména informace o státní statistické službě a jejích výsledcích, včetně mezinárodního srovnání, a teoretické, metodologické a analytické stati zejména z oblasti ekonomické statistiky. Zaměřením statí se časopis dlouhodobě výrazněji blíží ekonomickým časopisům, také proto, že statistický úřad od roku 1959 vydává samostatnou revui Demografie, kam byla přesunuta populační a další sociologii (relativně) blízká témata.

Zdeněk R. Nešpor