Statistika a demografie

Statistika a demografie (1959–1972)

Statistika a demografie 01.jpg

Sborník Sekce ekonomie, práva a filosofie ČSAV vydávaný v Nakladatelství ČSAV (Academia), od roku 1968 ve spolupráci s Výzkumným ústavem statistiky a účetnictví (později Výzkumný ústav sociálně-ekonomických informací). Vedoucím redaktorem byl po celou dobu jeho vydávání František Egermeyer. Původní periodicita byla dvouletá (1. číslo 1959, 2. číslo 1961, 3. číslo 1963), od čtvrtého svazku (1964) byla zavedena roční periodicita, trvala však jen do osmého svazku (1968); poslední dva svazky vyšly s vročením 1972.

Sborník Statistika a demografie představoval do značné míry hybridní útvar spojující teoreticko-metodologické příspěvky z oblasti demografie a statistiky s konkrétními studiemi z těchto oborů (včetně historické demografie a statistiky), z ekonomické, sociální a dopravní statistiky a dalších. V dobových podmínkách fungování české vědy šlo patrně o jediný možný způsob, jak prezentovat aktuální poznatky ze značně disparátních oblastí, přičemž sborník v řadě případů přinesl vůbec první domácí zpracování daných témat (nebo první po nástupu komunistického režimu). Jeho vydávání bylo ukončeno v souvislosti se vznikem čtvrtletníku Statistická revue (1972), teoretické a metodologické příspěvky se již dříve přesouvaly do časopisu Ekonomicko-matematický obzor (vycházel od 1965).

Zdeněk R. Nešpor