Stereotyp životní

stereotyp životní – vágně užívaný pojem pro ustálené, ritualizované životní formy, rozvrh dne, využívání času a prostředí. Pojem není identický s pojmem životní vzor ani způsob života či životní styl. Je podstatně užší, chybí v něm normativní a hodnotová složka, nemá teor. statut, je jen zkratkovitým opisem životních zvyklostí.

life stereotype stéréotype de vie Lebensstereotype steretipo di vita

Jiří Linhart