Strom cílů

strom cílů – podobné grafické znázornění, jako je strom významnosti, v němž jednotlivé uzly stromu reprezentují cíle a podcíle úlohy. Rozlišuje se: 1. funkcionální s.c., ve kterém se cíle chápou jako žádoucí, v budoucnosti potencionálně dosažitelný stav systému; 2. objektový nebo systémový s.c., který vyjadřuje cíle pro systémy realizující dané funkce. Systémový s.c. se konstruuje na základě funkcionálního s.c. Vrchol každého systémového s.c. tvoří nejnižší cíl funkcionálního s.c. Jednomu funkcionálnímu cíli může odpovídat několik systémových s.c. a jeden dílčí systémový s.c. může realizovat několik funkcionálních cílů. S.c. je zákl. nástrojem programově cílového přístupu v řízení spol.ekon. procesů.

goal tree arbre des buts Zielbaum albero degli obiettivi

Literatura: Černý, M.Glückaufová, D.Toms, M.: Metody komplexního vyhodnocování variant. Praha 1980.

Peter Benkovič