Svět standardní

svět standardní – odborníky, především prognostiky vytvořená představa světa nebo jakékoliv dílčí společnosti, její minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Má podobný význam jako paradigma svět. vývoje. Termín zavedli do prognostiky H. Kahn a A. J. Wiener pro vyjádření soustavy základních ekonomických, kult. a soc. trendů současného světa. S.s. představuje normu, etalon, s nímž je možné porovnávat jednotlivé empir. zjištěné události a trendy, eventuálně prognózy vzniklé tzv. projekcí bez překvapení. Různé s.s. mohou vznikat v souvislosti s různými koncepcemi budoucnosti.

standard world monde standard Standartwelt mondo standard

Literatura: Kahn, H.Wiener, A.: The Year 2000. A Framework for Speculations of the Next Thirty three Years. New York 1962.

Jiří Linhart