Třída vládnoucí

třída vládnoucí – pojem vycházející z klasického marxismu a označující třídu, která ovládá celou společnost pomocí v dané době existujících polit. institucí. Někdy je t.v. považována za pojem archaický, neboť její existence je neoddiskutovatelná či zjevná jen v preindustriálních společnostech. V rámci marx. teorie společnosti se ale hovoří o t.v. i v parlamentních demokraciích, neboť i tyto společnosti jsou ovládány vlastníky výrobních prostředků, kapitalisty. V rámci teorie elit se lze setkat s tvrzením, že opravdové či dokonalé demokracie nemůže být nikdy dosaženo, protože každá společnost je ovládána elitou. V této souvislosti lze tedy polit. a ekon. elitu nebo v terminologii Ch. W. Millse mocenskou elitu chápat jako synonymum vládnoucí třídy.

ruling class classe dominante Regierungsklasse classe dirigente (dominante)

Jadwiga Šanderová