Techniky expresivní

techniky expresivní – (z fr. expression, to z lat. expressus = schválně vytlačený) – spec. typ projektivních testů, při nichž jde o promítání vlastního nitra do mnohoznačně uspořádané podnětové situace, nejlépe s použitím prázdného papíru, který člověku umožňuje dát obsah a tvar svým výrazovým dovednostem i struktuře svých fantazií a představ. Jednou ze známých t.e. je kresebný test stromu (Baum-test), spočívající v úkolu namalovat podle svých představ strom na prázdnou čtvrtku papíru.

expressive techniques techniques expressives expressive Techniken tecniche espressive

Michal Černoušek