Teorie her

teorie her – zabývá se řešením problémů rozhodováníkonfliktních situacích pomocí matem. nástrojů. Za zakladatele t.h. je považován J. von Neumann, který spolu s O. Morgensternem napsal v r. 1944 knihu, která položila základy tohoto odvětví matematiky. Ačkoli se t.h. zabývá hlavně modelováním ekon. rozhodovacích situací, stále se udržuje původní terminologie: hráč, prostor strategií, výplatní funkce, výhra apod. Zadáním počtu hráčů, prostorů disponibilních strategií jednotlivých hráčů a výplatních funkcí spolu s charakteristikami hráčů (inteligentního subjektu), náhodným mechanismem („příroda“, kooperativní či nekooperativní hráč) jsou zadány zákl. informace v konfliktní situaci. Spec. případy her jsou např. tzv. maticové hry 2 hráčů, jejichž řešení lze převést na řešení jisté úlohy lineárního programování, hry proti náhodnému mechanismu (přírodě), kdy v případě, že máme rozdělení pravděpodobnosti rozhodnutí, hovoříme o rozhodování při riziku, v opačném případě jde o rozhodování při neurčitosti. Některé úlohy t.h. souvisí s teorií užitku.

theory of games théorie des jeux Spieltheorie teoria dei giochi

Literatura: Maňas, M.: Teorie her a optimální rozhodování. Praha 1974; Neumann, J. vonMorgenstern, O.: (1944) Theory of Games and Economic Behaviour. Princeton, N. J., 1947.

Josef Lauber