Situace konfliktní

situace konfliktní viz konflikt sociální, teorie her