Teorie racionálních očekávání

teorie racionálních očekávání viz expektace, ekonomie neoklasická