Testy znalostí

testy znalostí – patří mezi psychologické testy a slouží k předběžným odhadům toho, jak se člověk orientuje ve spec. oboru. Vedle testu všeob. znalostí lze konstruovat testové zkoušky v mnoha oblastech lidské činnosti, např. pracovní, organizační, manažerské atd. Výsledky t.z. představují pravděpodobný odhad, nikoliv definitivní jistotu.

knowledge tests tests de connaissances Wissenstests test di conoscenza

Michal Černoušek