Thanatologie

thanatologie – (z řec. thanatos = poslední dech, poslední vydechnutí, tedy smrt) – termín používaný ve smyslu „nauky o ošetřování umírajících“, přičemž nejde jen o ošetřování lékařské, ale o celkovou (tělesnou i duchovní) péči o umírajícího člověka a analýzu průběhu jeho umírání. Tuto péči zejm. u lidí, kteří nejsou spjati s nějakým náboženstvím a jeho formami duchovní útěchy, zvládá jen těžko samotný lékař, i když je v těchto situacích zákl. osobností. Předpokládá se, že vedle lékařů by se úkolu převést pacienta důstojně z života do smrti, když možnost prodloužení jeho života už pro něj neexistuje, měli účastnit psychologové, příp. další pracovníci se soc. erudicí, a rovněž nejbližší umírajícího, kteří s ním jsou duševně nejvíce spjati. Umírání a smrt člověka se v moderní době stále více institucionalizují. Méně se umírá doma, stále častěji se umírá v ústavech. Poslední věci člověka jsou většinou v rukou ošetřujícího personálu. T. má pomoci v této nouzové situaci čelit zejm. technokraticky pojaté, odlidštěné medicíně, propracovávat přípravu lékaře a dalších zúčastněných na to, jak pomáhat člověku v jeho největší krizi těsně před příchodem smrti nebo v průběhu smrtelných chorob. Jde o krizi zasahující samé základy osobnosti umírajícího, ale i osobnosti zúčastněných. Umírání je zasahuje v oblasti citové, psych., s možnými vážnými spol. důsledky (ztráta smyslu života, krize životních hodnot apod.).

Postoje umírajících ke smrti probíhají většinou 5 stadii, která by měl ošetřující respektovat: 1. pro první je typické popírání informace o vážnosti vlastního stavu, psych. šok nemocného; 2. ve druhém stadiu se objevuje vědomí existence vážné choroby doprovázené strachem a zatrpklostí; 3. ve třetím období se probouzí naděje, dochází ke komunikaci s lékařem a s dalšími zúčastněnými; 4. čtvrtým stadiem bývá hluboká deprese; 5. pátým přijetí smrti – nětšina lidí v tomto stadiu touží po přítomnosti nejbližších; umírající se většinou dostává do agonálního stavu (jen kolem 10 % nemocných umírá za plného vědomí).

thanatology thanatologie Thanatologie tanatologia

Literatura: Haškovcová, H.: Rub života, líc smrti. Praha 1975; Haškovcová, H.: Spoutaný život. Praha 1985; Steindl, R.: Kontinuita života. Praha 1987.

Rudolf Steindl