Tolerance represivní

tolerance represivní – (z lat. reprimere = potlačovat, zatlačovat) – představuje mechanismus manipulace založený na benevolenci vůči otevřenému protestu. Ponechává protestujícím iluzi jejich suverenity a garantuje jim beztrestnost, aniž je kdokoliv zavázán k nápravě skutečností, proti nimž byl protest veden. Tolerance protestu umožňuje minimalizovat jeho účinnost. Mechanismus t.r. posiluje konformitu populace s existujícím mocenským uspořádáním, neboť jí ponechává více či méně iluzorní pocit spoluúčasti. Umožňuje zapojit protestující a nespokojené skupiny do hry, jejíž pravidla ani výsledek nemohou ovlivnit. H. Marcuse, jenž pojem t.r. rozpracoval, konstatuje, že tuto taktiku iluzorních ústupků si mohou dovolit praktikovat pouze společnosti s dostatečně rozvinutým tech. a ekon. potenciálem. Chudší společnosti se naproti tomu opírají zpravidla o represi otevřenou.

repressive tolerance tolérance répressive repressive Toleranz tolleranza repressiva

Literatura: Marcuse, H.: One Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. Routledge and Kegan Paul. London 1964.

Jan Keller