Tolerance

tolerance – (z lat. tolerantia = snášení, trpělivost) – ochota připustit u druhých odlišné názory, chování, vzhled apod. Na polit. scéně je princip tolerance spojován se vzestupem liberálního myšlení. T. je považována za jednu ze zákl. hodnot demokracie. Zvl. v této souvislosti vystupuje ovšem problém mezí t., tedy určení prahu, za nímž se t. stává kontraproduktivní – nebezpečí tolerování netolerantních. Jednoduché pravidlo, podle něhož má být tolerováno vše, co neškodí druhým, pozbývá na přesvědčivosti se vzrůstem komplexity společnosti. Stále méně je možné rozhodnout, co vše může ve svých vzdálených důsledcích třebas nezamýšleně druhé poškodit. Spolu s tím rostou negativní externality tolerovaných aktivit. Dalším limitem liberálního pojetí t. je, že ve jménu svobody činnosti jedněch byly ničeny předpoklady pro přežití všech (tzv. laissez faire, laissez détruire). Sociologové frankfurtské školy hovoří o represivní toleranci, kdy právě tolerování protestních aktivit přispívá k jejich zneškodnění. Společnost, která v jistých mezích toleruje odpor, devalvuje jeho hodnotu. T. vůči oponentům přitom neznamená ochotu změnit cokoliv na skutečnostech, které vyvolaly nesouhlas. Tím se t. mění z nástroje kooperace v prostředek reprodukce ustavené moci.

tolerance tolérance Toleranz tolleranza

Jan Keller