Trendy sekulární

trendy sekulární – též megatrendy, resp. tzv. věčné trendy – trendy, které se prosazují dlouhodobě, relativně nezávisle na vývoji celku a jeho dílčích poruchách. T.s. v soc. oblasti jsou např. růsty urbanizace, substituce lidské práce stroji, sekularizace, ekon. bohatství a objemu znalostí o světě, přírodě i člověku. T.s. nejsou přerušeny ani válkami, ani polit. převraty či hosp. katastrofami. Probíhají desítky, stovky ba i tisíce let. Jde o trendy, jejichž konstatování je předpokladem určení vývojových zákonitostí lidské společnosti. Není je možné stanovit jen induktivně či matem. extrapolací, ale komplexní analýzou celé vývojové dynamiky. Tím, že jsou určité t.s. pokládány za trendy vedoucí a rozhodující a ostatní za trendy odvozené nebo málo význ., vznikají specif. typy s-gických, ekon. a jiných teorií (např. teorie jednotné industriální společnosti apod.).

secular trends trends séculiers Säkularisierungstrends trend secolari

Literatura: viz prognostika.

Jiří Linhart