Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové (2008–)

Univerzita Hradec Králové vznikla v roce 1992 jako Vysoká škola pedagogická z dřívější samostatné Pedagogické fakulty, k přejmenování došlo v roce 2000. Z Pedagogické fakulty této vysoké školy se v roce 2005 vyčlenila Filozofická fakulta, na níž byla v roce 2008 zřízena katedra sociologie (dosud realizuje pouze bakalářské studium). Jejím prvním vedoucím se stal Lubomír Brokl, v současnosti katedru vede Miroslav Joukl; dále zde působí například Ján Bunčák a Milan Tuček. Vedle toho je od roku 2011 součástí univerzity Ústav sociální práce, do kterého se vyčlenily takto zaměřené obory tehdejší Pedagogické fakulty; jeho ředitelkou je Zuzana Truhlářová.

Zdeněk R. Nešpor