Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice (2003–2010)

Pardubická univerzita vznikla v roce 1991 z původní samostatné Vysoké školy chemicko-technologické zřízením či připojením dalších fakult, název Univerzita Pardubice nese od roku 1994. V roce 2001 byla z původního Ústavu jazyků a humanitních studií zřízena Fakulta humanitních studií, v roce 2005 přejmenovaná na Filozofickou fakultu. Při založení Fakulty humanitních studií byla zřízena katedra sociálních věd, jejímž prvním vedoucím se stal Bohuslav Šalanda. Katedra v této době vyučovala pouze kulturní/sociální antropologii, jejími členy byli například Ondřej Kašpar a Petr Skalník, později také Jana Jetmarová, Tomáš Petráň, Hana Synková, Lívia Šavelková a Zdeněk Uherek. V roce 2003 začala být vyučována rovněž sociologie (Jiří Šubrt), tuto akreditaci však katedra v roce 2010 ztratila.

Zdeněk R. Nešpor