Výběr reprezentativní

výběr reprezentativní viz reprezentativita, šetření výběrová