Výzkumný ústav strojírenské technologie a ekonomiky

Výzkumný ústav strojírenské technologie a ekonomiky (1965–1992)

Výzkumný ústav strojírenské technologie a ekonomiky (VUSTE) vznikl v roce 1965 reorganizací Technickoorganizačního výzkumného ústavu strojírenského, podléhajícího ministerstvu průmyslu. Náplní jeho činnosti byl resortní technologický výzkum, ekonomika a organizace československého strojírenského průmyslu, koncem šedesátých let k tomu přistoupil zájem o podnikovou sociologii. Jednalo se především o empirické výzkumy práce, zaměstnanců a sociálních vztahů v jednotlivých podnicích, ale rovněž o otázky jejich řízení, vlivu automatizace, regionální podmíněnosti a další. V období tzv. normalizace se VÚSTE stal jedním z pracovišť „šedé zóny“, útočištěm pro sociology, kteří nemohli působit v oficiálních akademických institucích. Mezi jeho pracovníky patřili Marie Bohatá, Lubomír Brokl, Ivan Fišera, Jitka Havlová, Antonín Rašek, Jana Vavrečková a další, s ústavem spolupracoval Dragoslav Slejška. Jejich publikační možnosti byly ovšem omezené a kvalita výzkumů i intenzita práce nikterak vysoká. VÚSTE spolupracoval s dalšími podobnými organizacemi, jako byl Dům techniky ČSVTS Pardubice, Institut řízení, Ústav ekonomiky a organizace stavebnictví, Ústav racionalizace řízení a práce, Ústav racionalizace ve stavebnictví, Ústav silniční a městské dopravy, Výzkumný ústav ekonomiky paliv a energetiky, Výzkumný ústav energetický, Výzkumný ústav hutnictví železa, Výzkumný ústav obchodu ad. Ústav byl zrušen v roce 1992.

Literatura:

Jitka Havlová – Oto Sedláček: „Sociologie práce a průmyslu v letech 1965–1989.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40, 2004: 651–664.

Antonín Rašek: „Poznámky k podnikové sociologii v letech normalizace.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40, 2004: 681–685.

Dragoslav Slejška – Jitka Havlová: „K vývoji mimoakademické sféry sociologie práce a průmyslu v sedmdesátých a osmdesátých letech.“ Sociologický časopis 27, 1991: 484–494.

Zdeněk R. Nešpor