Věda formální

věda formální – v novopozitivistické koncepci rozvinuté R. Carnapem souhrnné označení pro logiku a matematiku. V.f. jsou založeny na analytických větách, které nic nevypovídají ani o objektivní realitě, ani o naší zkušenosti. Striktní dichotomie mezi v.f. a tzv. rálnými vědami, která obráží syntaktické stadium ve vývoji logiky, byla později v důsledku rozvoje logické sémantiky odmítnuta i představiteli neopozitivismu.

formal science science formelle Formalwissenschaft scienza formale

Literatura: Carnap, R.: Problémy jazyka vědy. Praha 1968.

Karel Berka