Věda reálná

věda reálná – (z lat. realis = skutečný) – v novopozitivistické koncepci rozvinuté R. Carnapem synonymum pro empir. neboli faktuální vědy. Na rozdíl od matematiky a logiky, které tvoří obor formálních věd, jsou mezi v.r. řazeny všechny přír., tech. a spol. vědy. Specifičností těchto věd je jejich vypovídací schopnost, jejich vztah k objektivní realitě.

real science science réelle Realwissenschaft scienza reale

Literatura: Carnap, R.: Formalwissenschaft und Realwissenschaft. Erkenntnis, 5, 1935; Carnap, R.: Problémy jazyka vědy. Praha 1968.

Karel Berka