Vědy nomotetické

vědy nomotetické viz typ ideální, vědy idiografické