Vlastenectví

vlastenectví viz nacionalismus, národ, patriotismus