Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda v Praze

Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda v Praze (1966–1969)

Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda (VPAKG) vznikla v roce 1953 jako velitelská a ideologická škola komunistického vojska, v roce 1969 byla zrušena a nahrazena Vojenskou politickou akademií v Bratislavě. Na VPAKG v padesátých a na počátku šedesátých let působil Pavel Machonin, jedna z nejvýznamnějších postav české sociologie druhé poloviny 20. století. Po polovině šedesátých let, snad v roce 1966, na VPAKG vznikla katedra sociologie vedená Karlem Bláhou. Dalšími pracovníky byli například Alexander Fazik, Dalibor Holda, Miroslav Purkrábek či Karel Rychtařík. Katedra se začala věnovat sociologickému výzkumu armády, jako interní tisky publikovala překlady západních sociologických děl a jeden z dílů Chalupného Sociologie – Sociologii soutěže, boje a války – první (a zároveň i poslední), který vyšel po roce 1948.

Zdeněk R. Nešpor