Yuppies

yuppies – (odvozeno z „Young Urban Professional People“ neboli YUPP) – jedno z méně rozšířených a méně populárních hnutí mládeže záp. zemí, resp. určitý trend ve způsobu života a postojích k světu charakterizovaný důrazem na hodnotu mládí, úspěšnost a vysokou profesionalitu v práci, tendencí k bezdětnosti dvoukariérových manželských párů, snahou bydlet ve městě, mít vysoký životní standard, závislostí na módních trendech apod. Y. se objevili v 1. polovině 80. l. v USA. Jsou to výkonní jedinci či páry, kteří kariéře a dosažení vysoké životní úrovně podřizují veškeré své jednání. Jsou konzumně orientovaní a spol. angažovaní v míře potřebné pro úspěch v zaměstnání, jsou formalističtí a kosmopolitičtí. Sledují ekon. a jiná periodika domácí a zahraniční, studují cizí jazyky, nakupují módní zboží, v zimě pobývají v známých lyžařských střediscích apod. Y. se vyskytují nejen mezi vysokoškolsky vzdělanými mladými lidmi, ale i mezi vysoce kvalifikovanými středoškoláky v horních příjmových skupinách. Y. jsou v mnoha směrech kontrastem hippies a punku. Svým způsobem představují reakci určité části zaměstnané mládeže na životní filozofii a náplň právě těchto hnutí. Rysy hnutí y. se objevily i v bývalých social. zemích a lze předpokládat jejich posílení v souvislosti s vytvořením větších šancí pro mladé lidi se zmíněnými aspiracemi v privatizovaném tržním hospodářství.

yuppies yuppies Yuppies yuppies

Jiří Svítek