Hippies

hippies – (zkrácená angl. forma angl. slova hipster, odvozeného z hip = bedro, bok) – nejvýzn. hnutí 60. a 70. l. 20. st., obracející se proti principům konzumní společnosti, vyjadřující touhu po přirozeném, prostém a bezpečném životě demonstrativním útěkem z reality tohoto světa pomocí náb. meditací, drog, ignorováním učení a práce i životem v komunách. Proti pragmatickým a racionálním cílům staví h. přátelství a lásku symbolizované květinami. Od svého okolí se snaží diferencovat nedbalým vzhledem a oblečením, ke kterému patří dlouhé vlasy a vousy, rozevlátý oděv, roztrhané a špinavé džíny a sandály. Toto hnutí vytvořilo velmi výraznou subkulturu mládeže, která má typické rysy kontrakultury. H. odmítají podílet se na spol. životě, jsou plaší a podezřívaví, často rozpolcení, plni zoufalství a beznaděje. Silně emocionálně prožívají pocit odcizení. Oficiálně se hnutí h. zrodilo v lednu r. 1967 v Golden Gate Parku v San Francisku v USA a brzy nabylo masové podoby. V r. 1968 se odhadoval počet h. ve věku od 15 do 25 let v USA na více než 200 tisíc, z toho 70 % pocházelo z bohatých vrstev. Koncem 60. l. už se vyčlenili „praví“ h., kterých bylo údajně jen 15 %, a pseudohippies, kteří byli h. pouze vzhledem a chováním. To svědčí o tom, že přitažlivost alternativního životního stylu, který spontánně i programově vytvářeli h., byla velmi silná a vedla alespoň k vnější nápodobě. Inspiraci čerpali h. zejm. ze zen-buddhismu a dalších orientálních náboženství. Ke křesťanství původně přistupovali s despektem, od začátku 70. l. jej ale akceptovali. V té době se hnutí rozšířilo i do Evropy, kde ale nikdy nenabylo takového rozsahu jako v USA. Od konce 70. l. už existují pouze marginální skupiny, které si ale zachovávají všechny typické rysy původního hnutí. Na mnoha místech Středomoří, Indie a USA jsou stále komuny h., které dodnes přitahují mladé lidi. Soc. pozici h. převzal ale od konce 70. l. punk. Už v 80. l. nabylo hnutí h. podoby legendy. V bývalých soc. zemích toto hnutí sice nikdy nebylo příliš rozvinuté, ale existovaly zde skupiny mládeže s evidentními rysy hippies.

hippies hippies Hippies hippies

Jiří Svítek