Zákon nabídky a poptávky

zákon nabídky a poptávky – pravidlo, že za podmínek dokonalé konkurence se tržní cena vždy ustálí na úrovni, kdy množství, které zájemci chtějí koupit, se rovná množství, které prodávající budou chtít prodat, tzn. nabídka a poptávka se vyrovnají. Z.n.a p. je nástroj ekon. analýzy. V mikroekonomii se pracuje s křivkami nabídky a poptávky. Křivka nabídky ukazuje množství zboží, které budou chtít nabízející na daném trhu prodat při určitých cenových úrovních. Nabízené množství roste s růstem ceny. Křivka poptávky ukazuje množství zboží, které budou chtít kupující koupit při určité úrovni cen. Poptávané množství s růstem ceny klesá. Z.n.a p. je základem působení trhu. Pomáhá řešit otázky, co vyrábět, jak vyrábět a pro koho vyrábět. Konkurence na straně poptávky řeší otázku, co vyrábět. Spotřebitelé mají k dispozici tzv. peněžní (korunové) hlasy – tím, co koupí a co nekoupí, rozhodují o tom, co se bude vyrábět a co ne. Na straně nabídky konkurence určuje, jak vyrábět. Konkurence mezi výrobky rozhoduje o tom, za kolik se bude vyrábět, v jaké kvalitě a na jaké tech. úrovni. Pro koho se bude vyrábět, to určují důchody, které se formují na trhu výrobních faktorů (práce, půdy a kapitálu). Důležitá je cenová elasticita poptávky, která určuje, co se stane s celkovým důchodem, když se sníží cena. Poptávka je elastická, neelastická nebo jednotkově elastická podle toho, jestliže snížení ceny vede k růstu příjmu, jeho poklesu nebo jestliže se celkový příjem nezmění. Cenová elasticita poptávky je nízká u nezbytných výrobků, jako jsou potraviny, a vysoká u luxusních výrobků, jako jsou šperky. Cenová elasticita nabídky měří změnu objemu nabídky při změně ceny výrobku. Od dob A. Marshalla se při reakci nabídky uvažuje faktor času a rozlišuje se okamžitá rovnováha (nabídka je neměnná), krátkodobá rovnováha (nabídka se mění různým využitím dané výrobní kapacity) a rovnováha dlouhodobá (mění se výrobní kapacity).

law of supply and demand loi de l'offre et de la demande Gesetz des Angebots und der Nachfrage legge della domanda e dell'offerta

Literatura: Samuelson, P. A.Nordhaus, W.: Ekonomie. Praha 1991.

Vratislav Izák